Vilkår og betingelser

Nedenfor finder De vilkår og betingelser for brug af OFFICIEL-ESTA.DK, som er reguleret af britisk lovgivning.

Virksomheden behandler en ansøgning efter kundens krav og ønsker og er ikke ansvarlig for eventuelle ukorrekte oplysninger. Virksomheden gør alt for at opnå det korrekte visum for det specificerede tidsrum. Virksomheden er dog ikke ansvarlig for følgende hændelser, der måtte ske på ambassaden: nægtelse at udstede visummet, nægtelse at acceptere ansøgningen, udstedelse af et ukorrekt visum, forsinkelse i behandlingen af visummet.

Hvis virksomheden skulle have forårsaget noget af ovennævnte på grund af fejl eller udeladelser, er dens ansvar strengt begrænset til omkostningerne for et erstatningsvisum eller en refundering af samtlige betalte gebyrer, og virksomheden kan ikke tage ansvar for følgetab, så som, men ikke begrænset til, tabt profit/indkomst, tabte flyomkostninger.

Annulleringsrettigheder

Hvis De har indsendt Deres ansøgning til os online eller via telefon, antages det, at De har erklæret Dem indforstået med, at vi straks kan påbegynde behandlingen af Deres ansøgning og yde vores service. Som resultat har De ikke ret til at annullere aftalen under "The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013". Grunden er, at De under Forordning 36(1)(a) and 37(1)(a) taber Deres ret til at annullere, hvis De indvilger i, at vi kan begynde med at yde vores service inden for annulleringsperioden.

Ejerskab

Denne hjemmeside, OFFICIEL-ESTA.DK, ejes og drives af sweet startup ltd. Hvis De ikke er indforstået med at være bundet af og overholde disse vilkår og betingelser, bedes De om ikke at åbne eller bruge denne hjemmeside.

Brugsbegrænsning

De må ikke bruge denne hjemmeside eller tjenesterne som tilbydes på eller igennem den, for personlig gevinst, og De må ikke sælge eller yde nogen tjenester eller informationer, som er tilgængelige på eller via denne hjemmeside (eller nogen som helst modifikation, tilpasning eller analyse af dem) til tredje part, eller profitere af dem på anden vis.

Sikkerhed

Vi forbeholder os retten til fra tid til anden at: (a) ændre og/eller introducere nye og/eller yderligere sikkerhedsforanstaltninger; (b) midlertidigt fjerne og/eller begrænse adgangen til denne hjemmeside for en enkelt/enkelte person(er); og (c) foretage os andet, som vi finder nødvendigt for at bevare sikkerheden og integriteten af denne hjemmeside samt informationerne, som opbevares i denne hjemmesides databaser.

Korrekthed og hjemmesidens indhold

Vi bruger rimelig dygtighed og omhu ved samlingen af informationerne, som er tilgængelige på og igennem denne hjemmeside. Bestemte informationer kan dog være samlet af og/eller videregivet til os af tredjepart, som ikke er medlem af vores netværk. OFFICIEL-ESTA.DK-com tager intet ansvar for nøjagtigheden af informationer, som kommer fra sådanne tredjeparter. Desuden kan fejl og udeladelser i informationerne, som er tilgængelige på og igennem denne hjemmeside, opstå på grund af et antal faktorer, som er iboende ethvert internet-relateret system, og som ikke er under vores rimelige kontrol. F.eks. kan informationer blive påvirket af fejl i maskiner, software eller fra operatørens side, eller af fejlfunktioner i forbindelse med dataoverførslen. På denne baggrund tilbydes informationerne "som de er", og De burde altid forsøge at verificere korrektheden af alle l, som De får fra denne hjemmeside, før De stoler på disse data.
Dette er en dynamisk hjemmeside, og som resultat heraf kan indholdets look og feel ændres uden varsel fra tid til anden.

Begrænset licens og ejerskab

De får en begrænset licens til at downloade materialerne på denne hjemmeside til en personlig computer og til at udprinte en papirkopi af disse materialer udelukkende til Deres personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder forbliver uberørte.
Alle former for oversættelse, genudsendelse, distribution eller anden anvendelse af materialerne på denne hjemmeside og i dens databaser på ethvert andet internetsted eller medium er strengt forbudt, undtagen hvis det er udtrykkeligt og specifikt tilladt i disse vilkår for anvendelsen. Det er ligeledes forbudt: (a) at gengive denne hjemmeside eller en del af den i en ramme på en anden hjemmeside; eller (b) at spejle denne hjemmeside på en anden server; eller (c) at anvende en automatisk hentning af skærmbilleder eller at bruge automatiske screen-scraping-teknologier for at skaffe sig nogen som helst form for informationer fra denne hjemmeside.
Tildelingen af denne begrænsede licens er betinget af Deres accept og overholdelse af samtlige af disse anvendelsesbetingelser.
Software (hvis det findes) som er stillet til rådighed for at blive downloaded fra denne hjemmeside enten ejes af os eller er licenseret til os. De må kun anvende dette software i overensstemmelse med slutbrugerlicensen, der kommer med dette software. Hvis der ikke findes en sådan licens, får De tildelt en ikke-ekslusiv, ikke-overførbar licens til anvendelse af det omtalte software til at bruge denne hjemmeside i overensstemmelse med disse anvendelsesbetingelser.
Alle ophavsrettigheder og alle andre rettigheder til intellektuel ejendom samt ejendomsrettigheder af enhver slags, som på nogen måde er forbundet med denne hjemmeside (inkl., men ikke begrænset til, rettigheder til dets indhold, branding og tjenesterne, software og alle andre materialer, som stilles til rådighed på den og igennem den), som ikke er tildelt Dem i overensstemmelse med disse anvendelsesbetingelser, er herved udtrykkeligt forbeholdt OFFICIEL-ESTA.DK, eller i tilfælde af andre varemærker, navne og logoer som vises på denne hjemmeside, deres respektive ejere.

Deres accept

Ved at bruge denne hjemmeside accepterer De, at OFFICIEL-ESTA.DK behandler og transporterer Deres oplysninger (både inden for og uden for EEA) i et omfang , som er nødvendigt for, at vi kan yde Dem denne service og for, at De kan bruge denne hjemmeside og modtage Deres ESTA.

Leveringspolitik

Vores leveringspolitik beskrives for at forklare Dem, vores kunde, hvordan vi gennemfører behandlingen af ansøgningen, som tilbydes på vores hjemmeside.

1 - OFFICIEL-ESTA.DK er et privat, tredjeparts agentur, som behandler ESTA-ansøgninger, og det er ikke på nogen måde tilknyttet USA's regering.

2 - Vores service:

 • Indtastning og bearbejdelse af oplysninger i forbindelse med ansøgningen om en ESTA Visa Waiver.
 • Behandling af ansøgningen og statusopdatering samme dag.
 • Bekræftelse af rejetilladelse leveret via e-mail.
 • Opdatering af oplysningerne i ansøgningen og statustjek i 2 år fra modtagelsen af ESTA-tilladelsen
 • ESTA-kundesupport via e-mail og telefon døgnet rundt.

3 - OFFICIEL-ESTA.DK afgiver ingen garanti for, at ansøgninger vil blive accepteret. Vi behandler kun oplysningerne i kundens ansøgning og integrerer dem i ESTA-CBP-systemet.

4 - Kunden har ansvaret for at give gyldige og korrekte oplysninger i ansøgningen. OFFICIEL-ESTA.DK er ikke ansvarlig for afviste ansøgninger på grund af ugyldige eller ukorrekte oplysninger givet af kunden.

5 - Når ansøgningdataene er modtaget, har OFFICIEL-ESTA.DK 24 timer til at behandle ansøgningen og til at give kunden en statusopdatering. Der accepteres ingen krav på service for ikke leverede dokumenter med bekræftelser af rejsetilladelser inden for 24 timer efter, at kunden har afleveret oplysningerne. Kunden har krav på service, hvis han/hun ikke har modtaget et bekræftelsesdokument eller en statusopdatering efter 24 timer.

6 - Ansøgninger kan af forskellige årsager udsættes af CBP. I sådanne tilfælde vil en kundeservicemedarbejder kontakte kunden for at koordinere en mulig løsning. Det samme gælder, hvis en ansøgning bliver afvist.

7 - Tjenesterne som ydes i denne sammenhæng er forbundet med indleveringen af ESTA-ansøgninger. Omkostningerne for bearbejdningen af ansøgninger omfatter samtlige servicegebyrer (op til 77 USD, afhængigt af ansøgerens bopæl). Vi er ikke tilknyttet hverken USA’s regering eller ambassade. Bearbejdningsgebyret indeholder 21 USD, som opkræves af USA’s myndigheder for udstedelsen af din ESTA. Du kan ansøge direkte via https://esta.cbp.dhs.gov/esta/Ved at købe vores service, accepterer kunden at betale et servicegebyr for behandling af informationer samt assistance, herunder et gebyr på 21 USD, som OFFICIEL-ESTA.DK betaler på hans/hendes vegne til told og grænsekontrollen og til den amerikanske regering for ESTA-systemgebyrer.

8 - Kunden autoriserer desuden udtrykkeligt OFFICIEL-ESTA.DK til at behandle hans/hendes ansøgningsdata og til at ansøge på hans/hendes vegne hos CPB-ESTA-systemet ifølge vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger og CBP's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/html/privacy.htm

9 - Kunden bekræfter, at han/hun er berettiget og har en lovlig tilladelse til at betale med det angivne kredit- eller betalingskort. OFFICIEL-ESTA.DK trækker et samlet gebyr fra det angivne kreditkort og kan ikke gøres ansvarlig for nogen som helst form for ulovlig brug af kreditinformationerne givet af kunden.

Når vores samme-dags-behandlingsservice er udført, hvilket inkluderer weekends og helligdage, leverer vi produktet til Dem udelukkende via e-mail.

Vi anbefaler eftertrykkeligt, at De tilføjer vores e-mail-adresse orders@official-esta.com til Deres hvidliste for at sikre, at vores e-mail ikke afvises på grund af en overfyldt indbakke.

PDF-filer kan læses ved hjælp af Adobe Reader, der kan downloades gratis.

Hvis De har spørgsmål om vores leveringspolitik, er De velkommen til at kontakte os via e-mail (support@official-esta.com). Vi vil svare inden for 24 timer.

Vores bearbejdelsesservice anses for at være leveret til Dem, når den afleveres via e-mail. Vi anbefaler, at De laver en papirkopi af Deres rejsetilladelse, da nogle flyselskaber ønsker at se en kopi af den ved check-in.

Ansvarsfraskrivelse og erstatningsgrænse

(a) Hvis ikke andet er angivet i disse anvendelsesbetingelser, bliver denne hjemmeside, dens indhold og enhver måde, hvorpå De vælger at bruge det, stillet til rådighed og tilladt for Dem uden nogen form for tilsagn og garantier, hverken udtrykkeligt eller implicit, og vi fraskriver os ansvaret for alle sådanne tilsagn og garantier i det omfang loven tillader. Vi garanterer ikke for, at informationer som findes på denne hjemmeside eller som man får adgang til igennem den, er passende, fuldstændige, korrekte eller aktuelle, og vi garanterer heller ikke, at hjemmesiden (eller nogen del af den) altid er tilgængelig, fuldt fungerende og fri for fejl og virusser. I overensstemmelse hermed accepterer De, at De udelukkende kan klage over overtrædelser af disse anvendelsesbetingelser er, hvis vi har brudt aftalen under disse anvendelsesbetingelser.
(b) Med undtagelse af paragraf (d) nedenfor, men ellers i det omfang loven tillader, udelukker vi og er ikke ansvarlige for alle former for tab, skader og ansvar (uanset om det skyldes vores forsømmelse) for alle former for spildt tid, tab og beskadigelse af data, alle tab af profit, muligheder og goodwill , og alle indirekte og pønale tab  og skader samt følgeskader der opstår af eller i sammenhæng med anvendelsen af denne hjemmeside og/eller informationerne på den, eller andre tjenester stillet til rådighed igennem den, uanset, hvordan de opstår, under kontrakt, erstatningspligtigt uden for kontrakt (herunder forsømmelse), objektivt ansvar eller andet, og selv om de kunne rimeligvis forudses eller hvis vi er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne tab/skader/ansvar.
(c) Med undtagelse af paragraf (d) nedenfor, men ellers i det omfang loven tillader, vil vores totale samlede ansvar herunder med hensyn til direkte tab og skader samt andet direkte ansvar, uanset hvordan de opstår, under kontrakt, erstatningspligtigt uden for kontrakt (herunder forsømmelse), objektivt ansvar eller andet, være begrænset til £100 per krav eller serie af forbundne krav.
(d) Intet i disse anvendelsesbetingelser vil begrænse vores ansvar for:
(i) tab eller skade på grund af død eller personskade, som er forårsaget af vores forsømmelse; eller
(ii) enhver form for bedragerisk vildledning begået af os eller personer under vores kontrol.
(e) Hvis De anvender denne hjemmeside som forbruger, vil intet i disse anvendelsesbetingelser på nogen måde indskrænke Deres lovfæstede rettigheder.

Refunderingspolitik

Fordi hjemmesiden anvender Instant Payment Notification-systemet (IPN), hvormed vores service kan udføres umiddelbart efter at bearbejdelsesgebyret er betalt, har vi en IKKE-REFUNDERINGS-politik. Omkostningerne for ESTA-ansøgningen kan ikke refunderes, og hvis der skulle eksistere en anden US ESTA eller hvis den bliver fundet for den/de rejsende, er vi ikke i stand til at refundere vores gebyr.

Vi  tager også højde for undtagelsestilfælde, hvis der skulle ske noget, som er uden for vores kontrol, og vi vil tage refunderinger i betragtning på grundlag af det enkelte tilfælde. Send os en e-mail til support@official-esta.com.

Vilkårenes uafhængighed

Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse  anvendelsesbetingelser på et hvilket som helst tidspunkt bliver erklæret ugyldig af en domstol, voldgiftsret eller en anden kompetent juridisk instans, eller erklæret uigennemførlig på anden vis, vil denne afgørelse ikke annullere de øvrige anvendelsesbetingelser eller gøre dem ugyldige. Disse anvendelsesbetingelser vil blive anset for ændret, når bestemmelser bliver ændret eller adskilt, hvor det er nødvendigt for at gøre dem gyldige, lovlige og gennemførlige under bibeholdelse af deres intention, eller, hvis dette ikke er muligt, ved at erstatte dem med en anden bestemmelse, som er gyldig, lovlig og gennemførlig, og som er materielt effektiv i henhold til dens intention. Alle ugyldige eller uigennemførlige bestemmelser vil kunne adskilles fra disse anvendelsesbetingelser, således at gyldigheden eller gennemførligheden af de øvrige bestemmelser, eller gyldigheden af bestemmelse(n)(rne) i alle andre lovsammenhæng ikke bliver berørt.

Den samlede aftale

Disse anvendelsesbetingelser erstatter alle tidligere aftaler, arrangementer og erklæringer (med undtagelse af dem, for hvilke et ansvar ikke udelukkes) mellem os med hensyn til Deres anvendelse af denne hjemmeside, og de udgør den samlede aftale mellem os med hensyn til samme.

Ændringer i anvendelsesbetingelserne

Vi kan uden varsel ændre disse anvendelsesbetingelser, tilpasse dem eller forandre dem på anden vis fra tid til anden (af grunde forbundet med sikkerhed, lovgivning eller regler, eller for at tilpasse dem til opdateringer eller ændringer i hjemmesidens service eller funktionalitet). Med Deres fortsatte anvendelse af denne hjemmeside accepterer De disse ændrede anvendelsesbetingelser, og De burde gennemgå dem, inden De fortsætter med at anvende denne hjemmeside.

Om os

Denne hjemmeside stilles til rådighed for Dem af sweet startup ltd og er ©OFFICIEL-ESTA.DK, 37 Warren Street, London, England, W1T 6AD. Alle rettigheder forbeholdt.
Vores normale forretningstider er kl. 9.00 til kl. 18.00 på hverdage, undtagen helligdage.
De kan kontakte os ved at skrive til os på ovenstående adresse, eller ved at bruge funktionen "Kontakt os" på denne hjemmeside.

Forskelligt

Disse anvendelsesbetingelser udgør ikke og skal ikke anses for at være et partnerskab, joint venture eller en ansættelseskontrakt mellem Dem og os.
De må ikke tildele, underlicensere elle på anden måde overdrage eller handle med nogle af vores rettigheder eller forpligtelser under disse anvendelsesbetingelser uden vores foregående skriftlige accept.
Overskrifter i disse anvendelsesbetingelser tjener kun til bekvemmelighed. De er ikke del af disse anvendelsesbetingelser.

Afslutning

Vi reserverer retten til øjeblikkeligt og uden forudgående varsel at blokere for Deres adgang til dette website, hvis vi i god tro mener at De ikke har overholdt nogen/nogle af disse anvendelsesbetingelser.

Tredjeparters rettigheder

Ingen andre end De og vi har nogen som helst rettigheder under Kontraktloven (Tredjeparters rettigheder) af 1999 til at håndhæve nogen/nogle af disse anvendelsesbetingelser, uanset om pågældende person eller juridisk person er ved navn betegnet som medlem af et kollektiv eller svarer til en bestemt beskrivelse. For at  undgå tvivl har intet i denne klausul indflydelse på rettighederne tilhørende en tilladt indehaver af en tildelt kontrakt eller en overtagende enhed.

Gældende ret

Brugen af denne hjemmeside og dens service sker under engelsk lov, og De accepterer uigenkaldeligt at overgive ethvert krav eller enhver stridighed, som opstår i forhold til, på grund af eller i sammenhæng med denne hjemmeside (og Deres anvendelse af den eller dens service og/eller mulighederne som tilbydes igennem den) til de engelske domstoles ikke-eksklusive kompetence.

Pas og visa

For disse informationer må De konsultere den tilsvarende ambassade eller det tilsvarende konsulat. Kravene kan ændre sig, og De burde tjekke den aktuelle situation i god tid inden afrejsen. Vi beklager at vi ikke kan tage noget ansvar, hvis De bliver nægtet adgang til flyrejsen eller indrejse til et land på grund af en fejl på Deres side, fordi De havde et forkert pas, visum eller forkerte andre dokumentere krævet af et flyselskab, en myndighed eller et land. Sundhed: Vaccinationskrav for rejser kan ændre sig hele tiden, og De bør spørge Deres læge om de aktuelle anbefalinger, før De rejser. Sundhedskrav for Deres feriemål bliver beskrevet i et hæfte fra sundhedsministeriet med titlen "The Traveller's Guide to Health" (T4) (Den rejsendes sundhedsguide). Det er Deres eget ansvar at sikre, at De får al anbefalet medicin og følger alle lægelige anbefalinger i forbindelse med Deres rejse.

Brugerens anvendelse af hjemmesiden og den tilbudte service sker under den klare forudsætning, at hjemmesiden og/eller den tilbudte service ikke er involveret i rådgivning og at man ikke burde basere sine beslutninger om rejser eller andre relaterede beslutninger på dem.  Informationerne som findes på hjemmesiden og/eller den tilbudte service stilles til rådighed uden afgivne eller implicite garantier med hensyn til korrekthed, anvendelighed for formålet, kompatibiliteten eller sikkerheden af hvilke som helst af websitets komponenter og af den tilbudte service. Virksomheden garanterer ikke for en uafbrudt tilgængelighed af hjemmesiden og den tilbudte service, eller for, at tilsagn eller erklæringer som findes på hjemmesiden er frie for fejl.


Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger fremlægger metoderne til beskyttelse af personlige oplysninger hos OFFICIEL-ESTA.DK.

 • Denne oplysning om politikken til beskyttelse af personlige oplysninger gælder kun for informationerne som indsamles af denne hjemmeside. Den vil informere Dem om følgende:
 • Hvilke personligt identificerbare informationer indsamles om Dem via hjemmesiden, hvordan de anvendes og med hvem de evt. deles.
 • Hvilke valg De har med hensyn til anvendelsen af Deres informationer.
 • De anvendte skkerhedsprocedurer til at beskytte Dem mod misbrug af Deres informationer.

Hvordan De kan rette evt. ukorrekte informationer.

Indsamling, anvendelse og deling af informationer

Vi er eneejere af informationerne som bliver indsamlet på denne hjemmeside. Vi har kun adgang til/indsamler informationer som De frivilligt giver os via e-mail eller anden direkte kontakt med Dem. Vi hverken sælger eller udlejer disse informationer til nogen. Vi bruger Deres informationer til at svare Dem i forbindelse med grunden, hvorfor De har kontaktet os. Vi deler dine oplysninger ikke med tredjeparter uden for vores virksomhed, undtagen hvor det er nødvendigt for at udføre din ordre, f.eks. for at e-maile en ordre eller for at gennemføre en betaling.

Deres adgang til og kontrol over informationer

De kan på ethvert tidspunkt framelde Dem modtagelsen af fremtidige henvendelser fra os. De kan på ethvert tidspunkt gøre følgende ved at kontakte os via e-mail-adressen, som er angivet på vores  hjemmeside:

 • Se, hvilke informationer vi har om Dem, hvis sådanne findes.
 • Ændre/rette i alle informationer vi har om Dem.
 • Bede os om at slette informationer vi har om Dem.
 • Udtale bekymringer De har over vores anvendelse af Deres informationer.

Sikkerhed

Vi tager forholdsregler for at beskytte Deres informationer. Når De indsender følsomme informationer via hjemmesiden, bliver Deres informationer beskyttet både online og offline. Hver gang vi indsamler følsomme informationer (f.eks. kreditkortdata) bliver disse informationer krypteret og overført til os på en sikker måde. De kan kontrollere det ved at se, om der er et ikon med en lukket lås i bunden af Deres webbrowser, eller om der står "https" i starten af hjemmesidens adresse. Vi bruger kryptering for at beskytte følsomme informationer der overføres online, men vi beskytter også  Deres informationer offline. Kun de medarbejdere som skal bruge informationerne for at udføre en speciel opgave (f.eks. fakturering eller kundeservice) har adgang til personligt identificerbare informationer. Computerne/serverne, hvorpå vi opbevarer personligt identificerbare informationer, er placeret i sikre omgivelser.

Bestillinger

Vi beder dig om obligatoriske oplysninger for at kunne udføre din ordre i henhold til vores Vilkår og Betingelser. Disse oplysninger anvendes ikke til markedsføringsformål. For at placere en ordre hos os skal du angive personlige, kontakt-, rejse- og biometriske oplysninger (som f.eks. dit fulde navn, din fødselsdato, din adresse, dine pasoplysninger, din rejseplan osv.), samt finansielle oplysninger (som f.eks. dit kreditkortnummer, kortets udløbsdato osv.). Hvis vi oplever problemer med at udføre din ordre, bruger vi dine kontaktoplysninger til at kontakte dig.

Cookies

Cookies er tekstfiler der placeres på din computer for at indsamle standardoplysninger om internetadfærd (logs, besøg på hjemmesider). Disse oplysninger anvendes til at følge de besøgendes brug af hjemmesiden og til at oprette rapporter om aktiviteten på hjemmesiden. Anvendelsen af cookies er ikke forbundet med personligt identificerbare oplysninger på vores hjemmeside. Denne hjemmeside anvender to slags cookies, analytiske cookies og site-cookies. Site-cookies er nødvendige for at gennemføre din ordre og for din brug af hjemmesiden. Du kan fravælge analytiske cookies via følgende link:

Andre hjemmesider

Vi anvender et betalingsafviklingsfirma til at fakturere brugerne for varer og tjenester samt en e- mail-meddelelsestjeneste til at maile ordrebekræftelser. Disse virksomheder hverken beholder, deler, gemmer eller bruger personligt identificerbare oplysninger til andre formål end til at gennemføre din ordre, og de overholder den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), hvor det kræves af loven.

Links

Hvor dette website indeholder links til tredjeparts-hjemmesider, bør De være opmærksom på, at vi ikke kontrollerer hjemmesiderne, som De kommer til via disse links. Vi er hverken ansvarlige for indholdet eller for politikken om beskyttelse af personlige oplysninger på websites, som vi ikke kontrollerer. At der findes et link på denne hjemmeside betyder ikke, at vi på nogen måde anbefaler eller godkender nogen form for varer, tjenester, meninger eller andet materiale, som stilles til rådighed på eller via hjemmesider, som vi ikke kontrollerer, og vi er heller ikke ansvarlige for tredjeparts meninger, hvis de udtrykkes på eller gennem denne hjemmeside.

Hvis De føler, at vi ikke overholder denne politik om beskyttelse af personlige informationer, burde De straks kontakte os via e-mail: support@official-esta.com.