Ansvarsfraskrivelse

Det elektroniske system for rejsetilladelse sammenligner data med diverse politimyndigheders databaser. Alle rejsende, som ønsker indrejse i USA under Visa Waiver programmet, skal rekvirere en elektronisk rejsetilladelse via dette system, før de går om bord på flyet.

Hvis Deres elektroniske ansøgning om rejsetilladelse bliver godkendt, betyder det, at De er kvalificeret til at rejse, men det betyder ikke, at De er godkendt til at indrejse i USA under Visa Waiver programmet. Når De ankommer til USA, vil De i indrejselufthavnen blive kontrolleret af en U.S. told- og grænsekontrollør, som måske afgør, at De ikke er kvalificeret under Visa Waiver programmet eller af en anden grund i henhold til U.S. lovgivning.

En afgørelse om at De ikke er kvalificeret til elektronisk rejsetilladelse udelukker Dem ikke fra at ansøge om et visum til at rejse til USA.

Alle informationer oplyst af Dem selv eller på Deres vegne af tredjemand skal være sande og rigtige. En elektronisk rejsetilladelse kan blive trukket tilbage til enhver tid og af enhver årsag som f.eks på baggrund af ny information, der ændrer kvalifikationen. De kan blive underkastet administrative eller kriminelle straffe, hvis De med fuldt overlæg forsætligt udfærdiger en væsentlig falsk, opdigtet eller bedragerisk erklæring eller fremstilling i en elektronisk ansøgning om rejsetilladelse indsendt af Dem selv eller på Deres vegne.

ADVARSEL: Hvis De bliver godkendt til indrejse i USA under Visa Waiver programmet af en U.S. told- og grænsekontrollør, må De ikke acceptere uautoriseret arbejde eller studere eller repræsentere udenlandsk presse under Deres besøg. De må ikke ansøge om: 1) ændring af ikke immigrant status, 2) en forlængelse af opholdet, eller 3) ændring af statussen til midlertidig eller permanent opholdstilladelse med mindre De kvalificerer iflg. afsnit 245(c)(4) i Immigration and Nationality Act. Overtrædelse af disse betingelser vil medføre at De bliver DEPORTERET.