Hvad er ESTA-kvalifikationsspørgsmålene?

Udgivet: Sep 04, 2018, Redigeret: Aug 22, 2019 | Tags: ESTA spørgsmål, ESTA ansøgning, ESTA-støtteberettigelse

De ni ESTA-kvalificeringsspørgsmål er beregnet til at hjælpe de amerikanske told- og grænsemyndigheder (CBP), med at afgøre, om en ansøger kan få tilladelse til at rejse ind i USA under visumfritagelsesprogrammet. Hvert af disse spørgsmål er yderst vigtigt, eftersom ansøgerens svar på aspekter såsom personlig sundhed, kriminel baggrund, medicinforbrug, terrorrelaterede aktiviteter, aspirationer om at få arbejde i USA, indvandrings- og visumhistorie for USA, samt deres tidligere rejser til visse udvalgte lande i Afrika og Mellemøsten giver CBP en klar indikation af, om en ansøger kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

ESTA-kvalificeringsspørgsmål 1

"Har du et fysisk eller psykisk handicap, eller er du afhængig af eller bruger stoffer, eller har du i øjeblikket nogle af de følgende sygdomme (smitsomme sygdomme er specificeret i henhold til section 361(b) of the Public Health Service Act): kolera, difteri, infektiøs tuberkulose, pest, kopper, gul feber, virale hæmoragiske febre, herunder Ebola, Lassa, Marburg, Krim-Congo, alvorlige akutte åndedrætssygdomme, der er i stand til at blive overført til andre personer og sandsynligvis forårsage død.

Det første ESTA-kvalificeringsspørgsmål vedrører ansøgerens fysiske og mentale sundhed, stofbrug, samt sygdomsinfektioner. Spørgsmålet angiver specifikt de typer sygdomme, som ansøgeren skal oplyse om. Årsagen til, at disse sundhedsrelaterede emner er slået sammen i ét spørgsmål skyldes deres kollektivt opfattede risici for at forårsage en byrde for de amerikanske borgeres sundhed og USA's sundhedssystem, hvis en rejsende lider af fysiske eller psykiske lidelser, stofmisbrug eller en sygdom. Forståeligt nok ønsker den amerikanske regering at kontrollere og regulere smitsomme sygdomme samt andre sundhedsrelaterede risici.

ESTA-kvalificeringsspørgsmål 2

"Er du på noget tidspunkt blevet arresteret eller dømt for en forbrydelse, der resulterede i alvorlig beskadigelse af ejendom eller alvorlig skade på anden person eller statslig myndighed?"

Det andet ESTA-kvalificeringsspørgsmål anmoder ansøgeren om at sige "ja" eller "nej" til ikke-narkotikarelateret kriminalitet, der har resulteret i skade på en person eller en persons ejendom. Tidligere brugte dette spørgsmål udtrykket "moralsk skændighed", som skabte forvirring blandt ansøgerne omkring den juridiske definition. Heldigvis har DHS ændret spørgsmålet til sin nuværende form ovenfor, og selvom det er mere klart, indfører udtrykket "alvorlig" subjektivitet angående fortolkningen af spørgsmålet. Graden af alvor angående personskade eller skade på ejendom i forbindelse med en tidligere forbrydelse er op til ansøgeren. Hver europæisk regering klassificerer sværhedsgraden af lovovertrædelser forskelligt i forhold til USA, som klassificerer lovovertrædelser som forbrydelser (felonies), overtrædelser (infractions)(også kaldet krænkelser) eller forseelser (misdemeanors). For eksempel, afhængt af den samlede skade, betragtes forseelser (misdemeanors) normalt som "mindre" og som mindre alvorlige kriminelle handlinger og inkluderer handlinger som mindre tyveri, offentlig beruselse, hærværk, uforsvarlig kørsel, og besiddelse af cannabis. Forbrydelser (felonies) er af stor alvor og inkluderer lovovertrædelser som manddrab, mord, røveri, skattesvig, brandstiftelse, forræderi, bedrageri m.v. Ansøgeren bør dog være opmærksom på, at ESTA ved udførelse af kontrol af ansøgere har adgang til de europæiske regerings kriminal- og politioptegnelser.

ESTA-kvalificeringsspørgsmål 3

"Har du nogensinde overtrådt nogen lov i forhold til at besidde, bruge eller distribuere ulovlige stoffer?”

Det tredje ESTA-kvalificeringsspørgsmål vedrører narkotikarelateret kriminalitet. Til forskel fra andre spørgsmål på ESTA-formularen er dette spørgsmål meget klart og præcist formuleret og enkelt at fortolke, uanset hvor ansøgeren har bopæl eller statsborgerskab. Grundlæggende set skal enhver ESTA-ansøger, der har brudt love omkring fremstilling, brug eller distribution af ulovlige stoffer, svare "ja" til dette spørgsmål.

ESTA-kvalificeringsspørgsmål 4

"Søger du deltagelse i, eller har du nogensinde deltaget i, terroristaktiviteter, spionage, sabotage eller folkedrab?”

Det fjerde ESTA-kvalificeringsspørgsmål er klart formuleret og er beregnet til at diskvalificere en ansøger, der har begået terror, spionage, sabotage eller folkedrab. Dette spørgsmål spørger ikke om ansøgerens tidligere kriminelle historie vedrørende disse aktiviteter, men anmoder ESTA-ansøgeren om at oplyse, om han/hun ønsker at deltage i sådanne aktiviteter, mens han er i USA. Hvis ansøgeren virkelig ønsker at deltage i sådanne aktiviteter, skal han / hun svare "ja" på dette spørgsmål. Ifølge Merriam-Webster-ordbogen:

Terrorisme er "ulovlig brug af vold og intimidering, især mod civile, for at nå politiske mål".

Spionage er "den handling at spionere eller brug af spioner, typisk af regeringer for at få politisk og militær information”.

Sabotage er "bevidst at ødelægge, beskadige eller blokere (noget), især for politisk eller militær fordel”.

Folkedrab er "det bevidste drab af en stor gruppe mennesker, især dem fra en bestemt nation eller etnisk gruppe".

ESTA-kvalificeringsspørgsmål 5

”Har du nogensinde begået bedrageri eller givet et misvisende billede af dig selv for at opnå, eller hjælpe andre med at opnå, et visum eller adgang til USA?"

Ansøgere, der har begået svig og vildledning ved ansøgning om visum til USA eller elektroniske tilladelser, anses for at være en sikkerhedsrisiko. CBP stiller derfor dette spørgsmål på ESTA-kvalificeringsskemaet for at nægte tilladelse til sådanne personer. Uanset om forbrydelsen er begået til egen fordel eller en andens, skal ESTA-ansøgeren oplyse, at han / hun har begået bedrageri eller forkert repræsentation, også selvom han / hun ikke blev sigtet eller fanget.

ESTA-kvalificeringsspørgsmål 6

"Søger du i øjeblikket arbejde i USA, eller har du tidligere været ansat i USA uden forudgående tilladelse fra den amerikanske regering?”

Besøgende til USA på visumfritagelsesprogrammet eller andre ikke-arbejdsrelaterede visa misbruger betingelserne for deres ophold ved at arbejde i USA uden tilladelse fra den amerikanske regering. Dette spørgsmål er beregnet til at diskvalificere ESTA-ansøgere, der søger arbejde i USA eller dem, der tidligere har krænket betingelserne for deres amerikanske visum. Besøgende til USA må ikke udføre arbejde på et B-1 visum eller på visumfritagelsesprogrammet og skal have et relevant arbejdsvisum, før de kan påbegynde nogen form for lønnet arbejde i USA. En ESTA kan ikke bruges af jobsøgende, men den kan sandsynligvis bruges til at rejse til en jobsamtale, der blev planlagt før ankomsten til USA. Ved grænsen kan ansøgere med godkendte ESTA'er blive bedt om at forklare, at formålet med deres besøg er for en planlagt jobsamtale. Desuden bør de besøgende på deres amerikanske landingskort angive, at formålet med deres rejse er forretning.

ESTA-kvalificeringsspørgsmål 7

”Er du nogensinde blevet nægtet et amerikansk visum, som du ansøgte om med dit nuværende eller tidligere pas, eller er du nogensinde blevet nægtet adgang til USA eller fået trukket din ansøgning tilbage om indrejse til USA ved et amerikansk indrejsested?"

Det syvende ESTA-kvalificeringsspørgsmål kræver klart oplysninger om tidligere visumansøgninger til USA samt eventuelle afvisninger ved grænsen til USA. Spørgsmålet anmoder også om tidligere tilbagetrækninger, som en ESTA-ansøger kan have indledt ved grænsen til USA. CBP forudsætter, at en ansøger, der trækker sin ansøgning tilbage ved grænsen, har handlet ud af frygt for et negativt resultat angående adgang til USA, hvorfor en tilbagekaldt ansøgning ses på samme måde som en afvisning. Bemærk venligst, at dette spørgsmål ikke kræver oplysninger om tidligere ESTA-benægtelser, da systemet automatisk genkender din ansøgningshistorik ved indsendelse. Folk laver ofte fejl på deres ESTA-ansøgninger og bliver derefter nægtet adgang. Et sandsynligt scenario er, at ESTA-ansøgeren skal indsende formularen igen, og at svare "ja" på spørgsmålet dermed vil gentage cyklusen.

ESTA-kvalificeringsspørgsmål 8

"Har du nogensinde opholdt dig længere i USA end perioden tildelt dig af den amerikanske regering?”

At opholde sig længere, end man har lov til ifølge sin visumfritagelse eller visum i USA og krænkelse af visumbetingelserne, anses for alvorlige overtrædelser. Personer, der har opholdt sig længere i USA, end de havde lov til ifølge deres visum eller ESTA, kan forvente at have problemer med at få yderligere visum eller elektroniske rejsetilladelser til USA. Selv en enkelt dag ud over den tildelte tid, der er tilladt på et visum eller en ESTA, vil få konsekvenser for ESTA-ansøgerens fremtidige adgangsmuligheder.

ESTA-kvalificeringsspørgsmål 9

"Har du rejst til eller været i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Yemen den 1. marts 2011 eller senere?”

I 2016 kom der yderligere regler med forøget sikkerhed på grund af trusler om terrorisme. Det niende ESTA-kvalifikationsspørgsmål blev indarbejdet i ESTA-formularen for at diskvalificere personer, der har rejst til Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Yemen siden 2011. DHS anser disse lande for at udgøre en sikkerhedsrisiko, og ESTA-ansøgere, der har rejst til disse lande siden 2011, skal derfor oplyse om dette på deres ESTA-ansøgning.

Hvis du svarer "ja" til disse kvalifikationsspørgsmål, vil det sandsynligvis resultere i, at en ESTA-ansøgning afvises. Sørg derfor for, at du forstår spørgsmålene fuldt ud ved at læse dem omhyggeligt, inden du svarer. Hvis du svarer "ja", bliver du bedt om at bekræfte dit svar, før du fortsætter. Vildledende eller forsætligt at give falske oplysninger på dine kvalificeringsspørgsmål eller nogen del af din formular vil sandsynligvis resultere i en afvisning af din ESTA-ansøgning. 

Hvis du har et pas fra et visumfritagelsesland som fx Storbritannien, Irland, Australien, New Zealand eller et andet vesteuropæisk land og ønsker at få en ESTA for turisme, forretning, sundhedsmæssige årsager eller transitmæssige formål, kan du starte din ansøgning, ellers bedes du besøge afsnittet Ofte Stillede Spørgsmål for at lære mere om ESTA

Ansøg om ESTA

Del

FacebookTwitterYoutube

Ansøg om ESTA

ESTA er en obligatorisk rejsetilladelse til rejsende, som besøger USA enten via fly eller sørejse i under 90 dage med henblik på turisme, gennemrejse eller forretninger.

Ansøg om ESTA